Finnius Over Het Financieel Toezichtrecht In 2022

Enorme om- en bijscholingsoperatie ligt in het verschiet. Frankrijk en andere Zuid-Europese landen willen graag dat de begrotingsregels worden versoepeld. Maar de nieuwe Nederlandse en Duitse ministers van financiën blijken daarover terughoudender nieuws euro dan gehoopt. De beurzen staan in het rood, nadat de Amerikaanse tienjaarsrente was opgelopen tot het niveau van voor de coronapandemie.Verder lezen